ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK
SGK Baş Müfettişi Mustafa ERDEN

ÖZEL BİNA İNŞAATLARINDA ASGARİ İŞÇİLİK

Konu başlığımızdan da anlaşılacağı üzere, özel binaları inşa eden müteahhit veya arsa sahipleri çalıştırdıkları veya çalıştırmak zorunda oldukları işçilik bildirimlerini SGK’ ya yapmak zorundadır. Çünkü 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 85. maddesi ile gerçek veya tüzel kişilerce yapılan özel nitelikteki inşaat işlerinden dolayı bu işleri yapan işveren tarafından yeterli işçilik bildirilmiş olup olmadığının Kurumca araştırılacağı hüküm altına alınmıştır.

ASGARİ İŞÇİLİK NEDİR?

Asgari işçilik uygulaması, en basit anlatımla, işverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) beyan edilen sigorta primine esas kazançlar toplamının (SPEK),yaklaşık maliyet bedeline uygulanan işçilik oranı sonucunda saptanan işçilik tutarı ile karşılaştırılması esasına dayanmaktadır.

Özel bina inşaatlarında işçilik oranları, betonarme karkas inşaatlarda % 9, prefabrike yapılarda % 7, tünel kalıp sistemi ile yapılan inşaatlarda % 7, Çevre düzenlemesi dahil tünel kalıp sistemiyle yapılan inşaatlarda %7,30 ve yığma bina inşaatlarda ise % 12 olarak belirlenmiştir

01.05.2004 tarihine kadar bitirilen inşatlarda aritmetik ortalama üzerinden  hesaplanırken bu tarihten sonra bitirilen inşaatlarda ise inşaatın bitirildiği yıldan bir önceki yılın maliyet bedeli dikkate alınarak hesaplama yapılır.

ÖZEL BİNA İNŞAATINDA İLK YAPILACAK İŞLEMLER

İster müteahhit firma isterse özel kişi inşaat işyeri yapsın, bu konuda ilk önce;

İnşaat ile ilgili olarak işyeri dosyasının inşaat bitmeden önce tescil edilmiş olması, yasal süre içinde Kuruma bildirimde bulunulması gerekmektedir. İnşaatın başlama tarihi, kural olarak inşaatta ilk defa 4/a kapsamında sigortalı çalıştırılmaya başlanılan tarihtir. İşveren tarafından inşaatın bittiği tarihten itibaren bir aylık süre içinde inşaatın bittiğinin bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

Bu şartı yerine getirmeyen inşaat işyerleri için Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü tarafından asgari işçiliğe esas ön değerlendirme işlemi yapılamaz. Bu nitelikteki inşaatlar incelenmek ve asgari işçilik uygulanmak üzere Sosyal Güvenlik Müfettişlerine sevk edilir.

İstisna olarak ise; Kurumca sonradan tespit edilen ticari, turistik, dinlenme amaçlı ve anahtar teslimi olmaksızın, defter tutma yükümlülüğü olmayan tescilsiz veya tescilli olmakla birlikte hiç işçilik bildiriminde bulunmayan, bittiği yılı takip eden yılbaşından itibaren bittiğinin tespiti; 2008 ve önceki yıllar için 5 yıllık süreyi, 2009 yılı için 6 yıllık süreyi, 2010 yılı için 7 yıllık süreyi, 2011 yılı için 8 yıllık süreyi, 2012 yılı için 9 yıllık süreyi, 2013 ve sonraki yıllar için 10 yıllık süreyi aşan ve 300 m²’ye kadar olan inşaat işyerleri için ünite tarafından yapılacak ön inceleme ve değerlendirme sonucunda bulunan işçilik matrahı son ayına mal edilerek tahsil edilir. İhbar, şikayet ve şüpheli durum olmaması halinde ilişiksizlik belgesi verilir.

Örnek: Arsa sahibi olarak 2013 yılında toplam 220 m² olan bina yaptınız. Tescili olmayan inşaatınız için ünite müfettiş incelemesi istemeksizin inşaatın türü, 3/B sınıfı m² maliyeti 585 TL olan inşaatınızın; asgari işçilik bildirimi 200x585 TL=:117,000 TL X %6.75 = 7,897 TL olacaktır. Eğer konu müfettişe intikal etmiş olsaydı bu tutarın %9’u üzerinden yani 10,530 TL  işçilik üzerinden hesaplama yapılacaktı.

İster kendiniz yapın isterseniz müteahhide yaptırın. İnşaat işyerlerini SGK bildirin, tescil ettirin ve sigorta primlerini ödeyin veya ödenmesini sağlayın. Aksi takdirde mağdur olursunuz.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Bekdiğin Mahallesinde Korkutan Yangın
Bekdiğin Mahallesinde Korkutan Yangın
Havza Korona Virüs Haritasında Kırmızıya Boyanmaya Başladı
Havza Korona Virüs Haritasında Kırmızıya Boyanmaya Başladı