EMEKLİ AYLIKLARINA HACİZ  KONULABİLİR Mİ?
SGK Baş Müfettişi Mustafa ERDEN

EMEKLİ AYLIKLARINA HACİZ KONULABİLİR Mİ?

Bu haftaki yazımız çok sayıda soru yöneltilen ve uygulamada da sıkıntı yaratan emekli aylıklarından haciz ve benzeri bir kesinti yapılıp yapılamayacağı ile Kurumca yapılan yersiz ödemelerin 

tahsili  hakkındadır.

5510 sayılı Kanunun 93. Maddesine göre Kurum tarafından bağlanan gelir ve aylıklar ile ödenekler, 

Kanunun 88. maddesinde yer alan prim alacaklarından doğan borçlar ile ve nafaka borçları haczedilemem

ektedir.

Ancak aylık veya gelir sahibi kişi emekli aylığından, gelir veya ödeneklerinden kesinti yapılmasını kabul eder ve buna rıza gösterir ise bu durumda haciz yani kesinti işlemi yapılabilmektedir.

Çoğunlukla bu istisna dışında da olsa icra daireleri emeklilerin aylık, gelir ve ödeneklerine haciz işlemi uygulatmak için Kuruma bildirim yapmaktadır. 

Bu bildirimler içerisinde emeklinin muvafakati olanlar hariç kesinti yapılmamaktadır.

Eğer bu durumda kesinti yapılmış ise, 5510 sayılı Kanuna aykırı işlem yapılacağı için işlemin iptali için 

Kuruma başvurulmalıdır.

Bir başka anlatımla emeklilerden üçüncü kişilere borçlu olanlar, SGK’ ya olan borçlar ile nafaka borçları dışındaki borçlarının emekli aylıklarından ya da gelir veya ödeneklerinden kesilmesine muvafakat ederse bu borçlar aylıklardan kesilmekte, muvafakat etmez ise bu borçların emekli aylığından kesilmesi mümkün olmadığından, icra müdürünün üçüncü kişilerin bu yöndeki taleplerini reddetmesi gerekmektedir. 

İcra dairesi buna rağmen Kuruma bildirim yapar da haciz isterse bu talebin geri çevrilmesi gerekmektedir.

 

SGK TARAFINDAN YAPILAN 

YERSİZ ÖDEMELER NASIL GERİ ALINABİLİR?

5510 sayılı Kanunun 96. Maddesine göre; 

Kurumca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların 

bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen bu Kanun kapsamındaki her türlü ödemeler:

Kasıtlı veya kusurlu davranışlarından doğmuşsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla on yıllık sürede yapılan ödemeler, bu ödemelerin yapıldığı tarihlerden,

Kurumun hatalı işlemlerinden kaynaklanmışsa, hatalı işlemin tespit tarihinden geriye doğru en fazla beş yıllık sürede yapılan ödemeler toplamı, ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren yirmidört ay içinde yapılacak ödemelerde faizsiz, yirmidört aylık sürenin dolduğu 

tarihten sonra yapılacak ödemelerde ise bu süre 

sonundan, itibaren hesaplanacak olan kanunî faizi ile birlikte, ilgililerin Kurumdan alacağı varsa bu alacaklarından mahsup edilir, alacakları yoksa genel hükümlere göre geri alınır. 

Yersiz ödemenin gelir ve aylıklardan kesilmesinde, kesintinin başlayacağı ödeme dönemi başı itibarıyla kanunî faizi ile birlikte hesaplanan borç tutarı, gelir ve aylıktan % 25 oranında kesilmek suretiyle uygulanır.

Bu hususlara dikkat edilirse haklarımızı daha da iyi savunmamız mümkün olacaktır. Aksi takdirde yanlış bir uygulama olduğunda, bilmediğimiz için mağdur 

olabiliriz.

Sağlıklı ve borçsuz günler dilerim.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Bekdiğin Mahallesinde Korkutan Yangın
Bekdiğin Mahallesinde Korkutan Yangın
Havza Korona Virüs Haritasında Kırmızıya Boyanmaya Başladı
Havza Korona Virüs Haritasında Kırmızıya Boyanmaya Başladı