MALUL VE  ENGELLİ  AYLIĞI
SGK Baş Müfettişi Mustafa ERDEN

MALUL VE ENGELLİ AYLIĞI

Malullük aylığı ile engelli aylığı birbirinden tamamen farklı kavramlar olup, malullük bir sigorta yardımı iken engellilik sosyal bir yardım olarak ele alınabilir.

KİMLER MALUL SAYILIR
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60'ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.

KİMLER ENGELLİ SAYILIR
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç olduğuna karar verilen; 65 yaşını doldurmuş Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hâli devam ettiği müddetçe aylık bağlanır.

    MUHTAÇ SAYILMA NEDİR
    Kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı asgari ücretin aylık net tutarının 1/3’ünden az olanlar ile aynı tutardan fazla gelir sağlaması mümkün olmayan kimseler muhtaç kabul edilir ve kendilerine aylık bağlanır.
65 yaşını doldurmamış olmasının yanı sıra;
Başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını ilgili mevzuatı çerçevesinde alınacak sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, 18 yaşını dolduran Türk vatandaşı engelliler
Ancak, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birinden her ne nam altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kolları açısından zorunlu olarak sigortalı olunması gereken bir işte çalışanlar veya nafaka bağlanmış ya da nafaka bağlanması mümkün olanlara aylık bağlanmaz.

MALULLÜK AYLIĞI BAĞLANMASI ŞARTLARI
Sigortalıya malûllük aylığı bağlanabilmesi için sigortalının;
a) Malûl sayılmak
b) En az on yıldan beri sigortalı bulunup, toplam olarak 1800 gün veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak gerekir. Malul olanların işten ayrılması veya işyerini kapattıktan sonra Kurumdan yazılı istekte bulunması, şarttır.

ENGELLİ AYLIĞINI KİMLER ALABİLİR
Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre “engelli” (engel oranı %40-%69) ve başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede engelli (engel oranı%70 ve üzeri) olan,
- Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,
Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,
- Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,
- Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,
- Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ,aylık alabilir.

Sağlıklı günler dilerim.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Havza’da kaza 2’si ağır 4 yaralı
Havza’da kaza 2’si ağır 4 yaralı
Bariyere Saplanan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Bariyere Saplanan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti