BANKA KREDİSİYLE EMEKLİLİK HAKKI
SGK Baş Müfettişi Mustafa ERDEN

BANKA KREDİSİYLE EMEKLİLİK HAKKI

I-GİRİŞ

Bilineceği üzere 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yapılandırılmasına Dair Kanun” ile Sosyal Güvenlik Kurumunun bazı alacakları yeniden yapılandırılmış idi.

Bu kapsamda; (1)2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan;

a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,

b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,

c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

ç) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi, asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için 

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Hükmü getirilmişti.

Yazımız; yapılandırma ile birlikte emekli olabileceği halde birikmiş prim borcu nedeniyle emekli olamayan eski Bağ-Kur sigortalıları, yani 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi kapsamında sigortalı olanların söz konusu zorunlu, isteğe bağlı veya hizmet sürelerinin ihyası ile çıkacak borçları, yapılandırılmış olan prim ve genel sağlık sigortası borçlarını ödeyerek emekli olabilmelerini sağlamak amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu ile T.C Ziraat Bankası arasında imzalan 31/08/2016 tarihli İş Birliği Protokolüne göre yapılacak işlemler hakkında olacaktır. Zira özellikle her yapılandırma döneminde bu kişilerin birikmiş borçlarını yapılandırmaları yeterli olmamaktadır. Çünkü emekli olma şartları haiz olsa dahi prim borcunun peşin olarak ödenmesi gerektiğinden, bu kişiler söz konusu birikmiş prim borçlarını ödeyemedikleri için emekli olamamaktadır. İşte bu nedenle daha önce yapılan protokoller gibi SGK ile T:C Ziraat Bankası arasında yapılan işbirliği protokolü oldukça yararlı olacaktır.

Ancak birikmiş prim borcu olanlardan aylık alma şartlarına haiz olanların bu kapsamda kredi kullanmaları mümkün olup, işlemleri yapılandırma ödeme süresi sonuna kadar yapmış olmaları ve prim borçlarının ödenmiş olması gerektiğinden bu konuyu izah etmenin yararlı olacağı düşünülmektedir.

II- PROTOKOLUN AMACI VE KAPSAMI

II.1. Protokolün Amacı

SGK ile T.C Ziraat Bankası arasında 31/08/2016 tarihinde imzalanan protokol ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendi kapsamında sigortalı olanlardan yaşlılık aylığı bağlanması için gereken diğer şartlara haiz oldukları halde, zorunlu, isteğe bağlı veya hizmet sürelerinin ihyası ile çıkacak borçları, yapılandırılmış olan prim ve genel sağlık sigortası borçları bulunan sigortalıların söz konusu prim borçlarını ödeyerek emekli olmaları amaçlanmıştır.

II.2.Protokolün Kapsamı

Bu protokol; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

1-(b) bendi kapsamında (BAĞ-KUR) olan ve bu hizmetler dikkate alındığında aylık bağlanacak sigortalıların birikmiş sigorta prim borçlarının(yapılandırılmış sigorta primi, yapılandırılmış genel sağlık sigortası prim borcu ve durdurulan sürelerin ihyası dahil) tasfiyesine yönelik,

2--(b) bendi kapsamında hizmetlerine ait sigorta prim borcu(zorunlu veya isteğe bağlı) bulunup, bu hizmetler dikkate alındığında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince aylık bağlanacak sigortalıların sigorta prim borçlarının tasfiyesine yönelik,

3-(a) ve (b) bendi kapsamında hizmetleri bulunan ve hizmet borçlanması(doğum ve askerlik borçlanması vb. Yurtdışı borçlanması hariç) yapılması suretiyle aylık bağlanacak sigortalıların borçlarının tasfiyesine yönelik olarak,

Bankadan kredi kullandırılmasını kapsamaktadır. Bu konuyu açacak olursak, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yaş şartı ve sigortalılık hizmet süresi dolduğu halde sadece prim borcu ödeme şartı yerine gelmediği için yaşlılık aylığı bağlanamayacak olan kişiler, bu protokole göre borçlarını yapılandırıp, borçları tutarında bankadan kredi kullanarak yaşlılık aylığı bağlatabileceklerdir. Diğer bir durum ise emekliliğine başka bir statüden hak kazansa dahi 4/1-b kapsamında (Bağ-Kur) olan borçları için kredi kullanabileceklerdir. Ancak bu kişiler doğum, askerlik borçlanması vb ile yurtdışı borçlanması için kredi kullanamayacaklardır. Banka bu protokol gereğince söz konusu sigortalılara masrafsız olarak( hayat sigortası ve yasal yükümlülükler hariç) 36 aya kadar aylık 1.05 aylık faiz oranı ile kredi kullandıracaktır. Kredi kullanan sigortalılardan herhangi bir masraf alınmayacaktır.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Galericiler Mesleki Yeterlilik Sınavına Girdi
Galericiler Mesleki Yeterlilik Sınavına Girdi
MHP Kongresinde Anlamlı Çelenkler
MHP Kongresinde Anlamlı Çelenkler