PRİM  BORÇLARINA  AF ÇIKTI
SGK Baş Müfettişi Mustafa ERDEN

PRİM BORÇLARINA AF ÇIKTI

Önceki haftalarda sizlere bu hususla ilgili taslak metinden bahsetmiş ve sosyal güvenlik prim ve buna dair alacakların yapılandırılması ve gecikme zamlarının silinmesi hakkında bilgi vermiştim.

Bu defa ise 19 Ağustos tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 3.8.2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun hakkında bilgi vereceğim. Vergi ve diğer alacaklar da bu kapsamda yapılandırıldı. Ancak ben yazımda sadece sosyal güvenlik alacakları hakkında bilgi vereceğim.

YENİDEN YAPILANDIRILACAK ALACAKLAR

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, (SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI PRİM BOÇLARI)

Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,(SSK İSTEĞE BAĞLI VE TOPLULUK SİGORTASI PRİM BORÇLARI) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi, (GSS PRİM BORÇLARI) Bağ-Kur SGDP borçları (2016 yılı şubat ayı ve önceki aylara ilişkin)  30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası borçları.

30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası borçları.

HANGİ TARİHE KADAR OLAN BORÇLAR

2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan borçlar bu kapsama girecek.

NASIL YAPILANDIRILACAK

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

ÖDEME NASIL OLACAK

Taksitle ödenmek istenmesi halinde Altı eşit taksit için (1,08), Dokuz eşit taksit için (1,12), Oniki eşit taksit için (1,16), Onsekiz eşit taksit için (1,24),katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesapla-nacak. İlk taksit 2016 ARALIK ayında başlayacak ve iki-şer aylık dönemler halinde azami 18 taksitte ödenecek.

İHLAL DURUMU(YAPILANDIRMANIN BOZULMASI)

Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin ödenmemesi halinde yapılandırma ihlal edilmiş sayılacaktır. Daha önce borçlarını yapılandırıp ödenmesi gereken 

tutarları süresinde ödemeyerek madde hükümlerini ihlal edenler de bu haktan yararlanabilirler.

BAŞVURU SÜRESİ

Bu kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuru yapılması gerekiyor. 

Bir başka ifadeyle 2016 EKİM ayının sonuna kadar başvurularınızı yapmanız gerekmektedir. Süre uzar diye beklememenizi önerir, borçsuz ve sağlıklı günler dilerim.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Bekdiğin Mahallesinde Korkutan Yangın
Bekdiğin Mahallesinde Korkutan Yangın
Havza Korona Virüs Haritasında Kırmızıya Boyanmaya Başladı
Havza Korona Virüs Haritasında Kırmızıya Boyanmaya Başladı