PRİM BORÇLARINA  AF GELİYOR
SGK Baş Müfettişi Mustafa ERDEN

PRİM BORÇLARINA AF GELİYOR

2014 yılı Ağustos ayında 6552 sayılı Kanunla vergi ve prim borçlarının yapılandırılması ve taksitlendirilmesi ile ilgili düzenleme yapılmış ve aradan 18 ay henüz geçmemiş iken bu defa yeniden yapılandırma ve taksitlendirme yapılması gündeme geldiği için konu hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum.

Ancak söz konusu düzenleme henüz TASLAK halinde olduğu için içe-riği kesin olmadığı gibi ne zaman yasalaşacağı belli değildir.

HANGİ BORÇLAR NASIL KAPSAMDA OLACAK

1) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,(SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI PRİM BOÇLARI)

2) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi, 

(SSK İSTEĞE BAĞLI VE TOPLULUK SİGORTASI PRİM BORÇLARI)

3)5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi, (GSS PRİM BORÇLARI)

4) BAĞ-KUR SGDP BORÇLARI 

(2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin)

5) 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden he-saplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası borçları

6) 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası borçları,

HANGİ SÜRELER ESAS ALINACAK VE BORCUN HANGİ KISMINDAN VAZGEÇİLECEK

2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan borçlar bu kapsama girecek ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

ÖDEME NASIL OLACAK

Taksitle ödenmek istenmesi halinde, 1) Altı eşit taksit için (1,08),2) Dokuz eşit taksit için (1,12),3) Oniki eşit taksit için (1,16),4) Onsekiz eşit taksit için (1,24),katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır.

İHLAL DURUMU(YAPILANDIRMANIN BOZULMASI)

Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin ödenmemesi halinde yapılandırma ihlal edilmiş sayılacaktır.

6552 SAYILI YASAYA GÖRE BORÇLARINI YAPILANDIRIP İHLAL EDENLER

Daha önce borçlarını yapılandırıp ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek madde hükümlerini ihlal edenler, bu tutarları, ödemede gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödemeleri şartıyla ilgili maddelerin hükümlerinden yararlandırılacaktır. 

Sizlere aktardığım bilgi daha önce de bu görevlerdeki bilgilerim ve önceki düzenlemelerden yararlanılarak verilmiş olup, taslak metnin TBMM’ ye gelmesi ve yasalaşması halinde kesinleşeceğini hatırlatmak isterim.

DİĞER YAZILAR
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Havza’da kaza 2’si ağır 4 yaralı
Havza’da kaza 2’si ağır 4 yaralı
Bariyere Saplanan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Bariyere Saplanan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti