HAVZA İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 1-3 Mayıs

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri gereğince İlçemizde 30 Nisan 2020 saat 24:00 ile 03 Mayıs 2020 saat 24:00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar dışında vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına,

HAVZA İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI 1-3 Mayıs

Havza İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden Kaymakam Metin YILMAZ başkanlığında 30/04/2020 tarihi saat 10:00’da  Kaymakamlık toplantı salonunda, İlçemiz Coronavirüs’e (COVID-19) karşı alınacak önlemler kapsamında ayrıca İçişleri Bakanlığımızın sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelgesini görüşmek üzere toplanmıştır. 

           Bu kapsamda yapılan toplantıda: Halk sağlığının korunması amacı ile İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri gereğince İlçemizde 30 Nisan 2020 saat 24:00 ile  03 Mayıs 2020 saat 24:00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar dışında vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına,

 

A- Bu amaçla Kurulumuzca yapılan değerlendirmeler sonucunda sokağa çıkılmasının kısıtlandığı tarihlerde aşağıda belirtilen iş kollarında faaliyet gösteren iş yerlerinin açık olmasına karar verilmiştir.

1.           Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük yaşama etkisinin en az tutulması amacıyla,

•             Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlenmesine,

•             Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavların 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine, vatandaşlarımızın  (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç  olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilmelerine, aynı saatler arasında market, bakkal ve manavların evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine,

•             02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavların kapalı olmasına,

2.           01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerlerinin sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılması için açık olması,

01.05.2020 Cuma günü vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapmalarına,

3-  Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 01.05.2020 Cuma, 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerlerinin hizmet vermesine,

4.           İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerlerinin açık olmalarına,

5.           Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

6.           Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmelere izin verilmesine (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

7.           İlçemizde akaryakıt istasyonu olarak: şehir içinde, 01.05.2020 Cuma Günü Go Petrol, 02.05.2020 Cumartesi Günü Zengin Petrol, 03.05.2020 Pazar Günü Aytemiz Akar Petrol, Şehirlerarası Yol Güzergahında,01.05.2020 Cuma Günü An İnşaat/Opet Petrol (Hamamayağı Kavşağı), 02.05.2020 Cumartesi Günü Ertanlar Termo Petrol, 03.05.2020 Pazar Günü Aytemiz Kayan Petrol hizmet verecektir. Oto lastik tamircisi olarak ise 01.05.2020 Cuma Michelin Ön Oto, 02.05.2020 Cumartesi Turan Başol, 03.05.2020 Pazar Sadık Özkan’ a ait işyerleri hizmet verecektir.

8.           Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeleri (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

9.           İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketleri,

10.         Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

11.         Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar

12.         Makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

13.         Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

14.         Oteller ve konaklama yerleri,

15.         Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

16.         Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaat işlerini yapanlara ve maden işletmeleri (bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı  içinde ise izin verilmesine, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmemesine, çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlı olmasına)

17.         Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

18.         Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerlerine ve tesisleri,

19.         Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü sebze-meyve halleri,

20.         Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetlerde bulunanlara hizmet vermek için; ilçemizde Traktör Tamircisi olarak, 01.05.2020 Cuma Feridun SEZGİN, 02.05.2020 Cumartesi Sedat  Gültekin, 03.05.2020 Pazar Ali KOÇ, Tarım Aletleri Tamircisi olarak, 01.05.2020 Cuma Yahya Uysal, 02.05.2020 Cumartesi Semihoğulları 03.05.2020 Pazar Tekin Tokmak, Oto Elektirikçisi Olarak, 01.05.2020 Cuma Osman Köksal, 02.05.2020 Cumartesi, İsmail Dündar, 03.05.2020 Pazar Şaban Döndü’ ye ait işyerleri hizmette olacaktır.

21.         Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetlerin devamı için zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmelerden; 01.05.2020 Cuma Mizan Ticaret, 02.05.2020 Cumartesi Kemal Akdoğan, 03.05.2020 Havza Ziraat Odası faaliyette olacaktır.

B- Kurulumuz tarafından başta yukarıda belirtilen iş kollarında faaliyet gösteren iş yerlerinin çalışanları olmak üzere, aşağıda belirtilen iş kollarında çalışanlar sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında istisna kapsamında değerlendirilmiştir.

 Belirtilen iş kollarında faaliyet gösteren işyerlerinin çalışanları dışında tüm vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları gerekmektedir.

1.           Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

2.           Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar,

3.           Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

4.           Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

5.           Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

6.           Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

7.           Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “özel gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

8.           Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

9.           Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin asgari sayıda olmak kaydıyla bilgi işlem merkezlerinin çalışanları,

10.         Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,(Otat Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.)

11.         Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar,

12.         Veteriner hekimler,

13.         Sokak hayvanlarını besleyecek olanlarla ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

14.         Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar ve 01.05.2020 Cuma günü 09.00-14.00 saatleri arasında ise market, bakkal, manavların evlere servis hizmetinde görevli olanlar,

15.         Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

16.         Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

17.         İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

18.         Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 31.03.2020 tarih ve E1480854 sayılı yazılarında belirtilen hususlar ve asansör periyodik  kontrollerinde görev alan A tipi muayene kuruluşları ile bu kontrollere nezaret eden asansör monte eden veya onun yetkili servisleri tarafından uyulması gereken kurallara riayet edilmesi kaydıyla: Kritik sayılabilecek binalarda özellikle başta hastaneler olmak üzere kent içi ulaşım sistemleri ve çok katlı binalar için asansör bakım-servis elemanlarının görev amacı ile teknisyenin iş yeri SGK Sigortalı hizmet dökümü belgesi ve hizmetin verileceği mahallin adresini gösteren, asansör şirketinin düzenlediği görevlendirme yazısının bulunması şartıyla ilimiz sınırları içinde hizmet verecek çalışanları, yetkili servislerin il dışında olması durumunda ise ilimize başka illerden gelerek firmaların hizmet verecek çalışanları,

19.         Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre il merkezinde Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ve ilçelerimizde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler,

20.         Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak personel,

21.         Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

22.         İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

23.         Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere Cuma günü ve hafta sonu çalışacak personel,

24.         Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü 06.00-09.00 saatleri arasında hiçbir şekilde mal,  malzeme ve ürün satışı yapmaksızın marketler ve bakkallarda ve 03.05.2020  Pazar günü saat 18.00'dan sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar,

25.         Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

C- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca İlimizde gıda, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde aşağıda belirtilenlerin de kısıtlama kapsamından muaf tutulmasına karar verilmiştir.

1.           Yem üretim yerleri ve yem naklinde görev yapan çalışanlar,

2.           Süt toplama ve nakil işlemlerinde çalışanlar,

3.           Tarım ve Orman Bakanlığı resmi kontrol görevlileri ile yukarıda belirtilenlerin seyahatlerinde ve araç giriş-çıkışlarında uygun tedbirler alınarak gerekli kolaylığın sağlanmasına,

4.           Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yem,  gübre, tohum, fide, fidan, ilaç, alet, makine, su pompası gibi temel ihtiyaç maddelerinin üretiminin yapıldığı tesislerin açık olmasına ve üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

5.           Mezbahane ve kanatlı kesimhanelerinin açık olmasına buralarda çalışanlar ve buralara sevkiyat yapanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına

6.           Hasat edilen ürünlerin pazarlanması için sebze ve meyve hallerinin açık olmasına ve pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

7.           İlimizdeki Tarım Kredi Kooperatifleri ile tarımsal üretimde kullanılan materyallerin  (fide, fidan, tohum, gübre, ilaç, alet, makine, su pompası gibi vb) satışının yapıldığı bayilerin açık tutularak burada çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

8.           İlimizdeki mevcut kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren gıda laboratuvarlarının açık tutularak burada çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

9.           Tarım ve hayvancılık işletmelerinde (balık ve tavuk çiftlikleri dâhil) tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama, gübreleme, bakım gibi faaliyetler yapanlar ile bunları yapmak için mahalle, ilçe ve çevre ilçelerden gelerek çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

10.         Tütün üreticilerimizin depolarında bulunan tütün ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

11.         Samsun bölgesinde denizlerde çaça avcılığı yapan balıkçıların avcılık faaliyetlerine devam etmeleri için sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

12.         Petshoplarda bakım işi yapanların saat 08:00-12:00 arası sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına

13.         Gıda İşletmeleri, hammadde ve ambalaj tedariği üretim ve naklinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına

14.         Üretilen gıda ve ihtiyaç malzemelerinin satış noktalarına dağıtımında görev alan lojistik ve dağıtım şirketi çalışanlarının sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına

15.         Perakende satış noktalarının mal kabul birimi çalışanlarının sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına

16.         İlimizde un, buğday, arpa ve mısır gibi tarım ürünlerini satan yerlerin açık tutularak burada çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

17.         İlimizde bulunan et, süt, balık, un ve unlu mamul gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesislerin açık olmasına ve üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

18.         Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 perşembe günü Kırmızı ve beyaz et satış yerlerinin çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlenmesine,

19.         Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü kırmızı ve beyaz et satış yerleri 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine, çalışanlarının sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

D- Ayrıca Kurulumuzun daha önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında aldığı kararlar doğrultusunda,

1.           Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması süresince geçerli olmasına,

2.           Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla İlimizde İl Valisi ve ilçelerimizde İlçe Kaymakamı başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve  jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenmesine,

3.           Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacaktır. 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımının sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçlarıyla, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri aracılığıyla ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla evlere servis şeklinde yapılmasına,

 İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararların herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden ve mağduriyetlere neden olunmadan uygulanmasına,

a.           Kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3150 TL idari para cezası uygulanmasına,

b.           Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesine gereğince 392 TL idari para cezası uygulanmasına,

c.            Türk Ceza Kanunu’nun “bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma” başlıklı 195. maddesinde yer alan yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlarca uygulanmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Toplantıya katılan üyelerce karar verilmiştir.

 

 

 

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Havza’da TKDK Desteği İle 800 Kişiye İş İmkanı
Havza’da TKDK Desteği İle 800 Kişiye İş İmkanı
Havza’da “Okul Sanayi İşbirliği Protokolü” İmzalandı
Havza’da “Okul Sanayi İşbirliği Protokolü” İmzalandı