HAVZA İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Halk Sağlığının Korunması amacı ile İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince İlimizde 22 Nisan 2020 saat 24:00 dan itibaren 26 Nisan 2020 saat 24:00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar dışında vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına,

HAVZA İLÇE UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Havza İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesine istinaden Kaymakam Metin YILMAZ başkanlığında 22/04/2020 tarihi saat 15:00’da Kaymakamlık toplantı salonunda İlçemizde Coronavirüs’e (COVÎD-19) karşı alınacak önlemler kapsamında ayrıca İçişleri Bakanlığımızın sokağa çıkma yasağı ile ilgili genelgesini görüşmek üzere toplanmıştır.

Bu kapsamda yapılan toplantıda, Halk Sağlığının Korunması amacı ile İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri gereğince İlimizde 22 Nisan 2020 saat 24:00 dan itibaren 26 Nisan 2020 saat 24:00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar dışında vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına,

A- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

1-Sokağa çıkma kısıtlama/yasaklamanın günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a) Ramazan ayının başlayacak olması münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günlerin öncesinde, 22.04.2020 Çarşamba günü market ve bakkal çalışma saatlerinin 08.00-23.00 olarak belirlenmesine,

b) Sokağa çıkma kısıtlaması / yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri market ve bakkal 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmesine, vatandaşlarımızın (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market bakkal, gidip gelebilmesine, aynı saatler arasında marketlerin bakkal, kasaplar ve manavların evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmesine.

c) 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri marketlerin bakkal, kapalı olmasına, 2- 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatler ile 25.04.2020Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerleri sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilmesine,

3- Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olacağı günler olan 23.04.2020 Perşembe, 24.04.2020 Cuma, 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

4- İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan, biyosidal ürün üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri ile dezenfeksiyon ve biyosidal ürün uygulaması yapan işyerlerinde,

5- Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

6- Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AF AD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

7- İlçemizde akaryakıt istasyonu olarak, şehir içinde 23.04.2020 Perşembe Akar petrol, 24.04.2020 Cuma Havza petrol, 25.04.2020 cumartesi Tuzcular Akaryakıt, 26.04.2020 Pazar günü Opet Arda petrol, şehirlerarası yol güzergahında 23.04.2020 Perşembe Türkiye petrolleri, 24.04.2020 Cuma Kayan petrol, 25.04.2020 cumartesi Ertan Petrol, 26.04.2020 Pazar günü Mizan Petrol hizmet verecektir. Lastik tamircisi olarak ise; 23.04.2020 Perşembe Mahmut Güdek, 24.04.2020 Cuma Cengiz Uzun, 25.04.2020 cumartesi Semih Özdil, 26.04.2020 Pazar günü Bayram Güneş’e ait işyerleri hizmette olacaktır.

8- Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

9- Su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,

10- Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

11- Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar, ayrıca sağlık hizmeti sunucuların kampüsleri içerisinde yer alan kantin işletmeleri,

12- Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ( ilçelerimizde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından ) izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

13- Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,

14- Oteller ve konaklama yerleri,

15- Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

16- Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

17- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

18- Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

19-  Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri sebze-meyve halleri,

20- Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetlerde bulunanlara hizmet vermek için; İlçemizde Traktör Tamircisi olarak, 23.04.2020 Perşembe Mehmet Demir, 24.04.2020 Cuma Ergin Şahin, 25.04.2020 cumartesi Timur Bayram, 26.04.2020 Pazar günü Arif Ertural, Tarım Aletleri Tamircisi olarak, 23.04.2020 Perşembe Ahmet Yıldırım, 24.04.2020 Cuma İsmail Yarar, 25.04.2020 cumartesi Gülseren Karcılar, 26.04.2020 Pazar günü Necati Aydın, Oto Elektrikçisi olarak ise; 23.04.2020 Perşembe Şaban Döndür, 24.04.2020 Cuma Mustafa Ünal, 25.04.2020 cumartesi Osman Koksal, 26.04.2020 Pazar günü İsmail Dündar’a ait işyerleri hizmette olacaktır.

B- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

 1. Bu kararın “A- AÇIK OLAN İŞYERİ İŞLETME VE KURUML AR”da çalışan yönetici, görevli veya çalışanlar,
 2. Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),
 3. Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar,
 4. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,
 5. Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
 6. Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
 7. Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
 8. Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
 9. Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,
 10. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın, hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),
 11. Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar ve büyük marketlerin mal kabulü ve soğuk hava depolarında görev yapanlar ile ana depo ve depolarda görevli temizlik ve güvenlik çalışanları,
 12. Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar,
 13. Veteriner hekimler,
 14. Ekmek dağıtımı ile marketler, bakkal ve kasaplara evlere servis hizmetinde görevli olanlar,
 15. Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
 16. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
 17. İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi

vb.),

 1. Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 31.03.2020 tarih ve E1480854 sayılı yazılarında belirtilen hususlar ve asansör periyodik kontrollerinde görev alan A tipi muayene kuruluşları ile bu kontrollere nezaret eden asansör monte eden veya onun yetkili servisleri tarafından uyulması gereken kurallara riayet edilmesi kaydıyla: Kritik sayılabilecek binalarda özellikle başta hastaneler olmak üzere kent içi ulaşım sistemleri ve çok katlı binalar için Asansör Bakım-Servis elemanlarının görev amacı ile Teknisyenin iş yeri SGK Sigortalı Hizmet Dökümü Belgesi ve hizmetin verileceği mahalin adresini gösteren. Asansör şirketinin düzenlediği görevlendirme yazısının bulunması şartıyla ilimiz sınırları içinde hizmet vermelerine, yetkili servislerin il dışında olması durumunda ise ilimize başka illerden gelerek hizmet vermelerinin sağlanmasına,
 2. Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında bölgesel özelliklere göre il merkezinde Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ve ilçelerimizde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilenler,
 3. Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,
 4. Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri 06.00-09.00 saatleri arasında marketler, bakkal ve kasaplara 26.04.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze- meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması, mal kabulü ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.), Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esas olmasına,

22- İlimiz genelinde KYK yurtlarında karantina sürelerini tamamlayan ve transferi yapılacak gemici personellerin sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

- Seyahat izin belgeleri sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklaması süresince geçerli olmasına,

- Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, bu planda il/ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenmesine,

- Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimlerimin ekmek dağıtımını gerçekleştirebilmesine,

- Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılacak. 25.04.2020 Cumartesi ve 26.04.2020 Pazar günleri ise gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılmasına, (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.)

- Bu kararın CİA- AÇIK OLAN İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR” başlığının 12. maddesi ile “B- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER” başlığının 18. maddesi kapsamındakilere yönelik kararların, il merkezinde Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz ve ilçelerde İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca en geç 22.04.2020 Çarşamba günü saat 22:00'a kadar alınmasına,

- Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması amacıyla alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunumun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

C- GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasaklan boyunca, gıda arzında sorun yaşanmaması, üretim ve dağıtım zincirinin bütünlüğünün korunması, hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve güvenilirliğinin devamlılığında gerekli tedarik zinciri ve zorunlu faaliyetlerin aksatılmadan devam ettirebilmesi amacıyla;

 1. Kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren laboratuvar ve çalışanları,
 2. Yem üretim yerleri ve yem naklinde görev yapan çalışanlar,
 3. Gıda işletmeleri, ham maddeve ambalaj tedariği üretim ve naklinde çalışanlar,
 4. Üretilen gıda ve ihtiyaç malzemelerinin satış noktalarına dağıtımında görev alan lojistik ve dağıtım şirketi çalışanları,
 5. Perakende satış noktalarının mal kabul birimi çalışanları,
 6. Süt toplama ve nakil işlemlerinde çalışanlar,
 7. Tarım ve Orman Bakanlığı resmi kontrol görevlileri ile yukarıda belirtilenlerin seyahatlerinde ve araç giriş-çıkışlarında uygun tedbirler alınarak gerekli kolaylığın sağlanmasına,
 8. İlimizde bulunan et, süt, balık, un ve unlu mamul gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesislerin açık olmasına ve üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,
 9. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerine yem, gübre, tohum, fide, fidan, ilaç, alet, makine, su pompası gibi temel ihtiyaç maddelerinin üretiminin yapıldığı tesislerin açık olmasına ve üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,
 10. Mezbahane ve kanatlı kesimhanelerinin açık olmasına buralarda çalışanlar ve buralara sevkiyat yapanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına
 11. Hasat edilen ürünlerin pazarlanması için Sebze ve Meyve Hallerinin açık olmasına ve pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,
 12. İlimizdeki Tarım Kredi Kooperatifleri ile tarımsal üretimde kullanılan materyallerin (fide, fidan, tohum, gübre, ilaç, alet, makine, su pompası gibi vb) satışının yapıldığı bayilerin açık tutularak burada çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,
 13. İlimizdeki mevcut kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren gıda laboratuvarlarınm açık tutularak burada çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,
 14. Tarım ve Hayvancılık işletmelerinde (Balık ve Tavuk çiftlikleri dahil) Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama, gübreleme, bakım gibi faaliyetler yapanlar ile bunları yapmak için mahalle, ilçe ve çevre ilçelerden gelerek çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,
 15. Tütün üreticilerimizin depolarında bulunan tütün ürünlerinin işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,
 16. Samsun bölgesinde denizlerde çaça avcılığı yapan balıkçıların avcılık faaliyetlerine devam etmeleri için sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,
 17. Petshoplarda bakım işi yapanların saat 08:00-12:00 arası sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına
 18. Gıda İşletmeleri, hammadde ve ambalaj tedariği üretim ve naklinde çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına 
 19. Üretilen gıda ve ihtiyaç malzemelerinin satış noktalarına dağıtımında görev alan lojistik ve dağıtım şirketi çalışanlarının sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına
 20. Perakende satış noktalarının mal kabul birimi çalışanlarının sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına
 1. İlimizde un, buğday, arpa ve mısır gibi tarım ürünlerini satan yerlerin açık tutularak burada çalışanların sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,
 2. İlimizde açık bir şekilde satışı yapılan (ambalajsız) dondurma ve benzeri ürünlerin satışının yasaklanmasına,

Toplantıya katılan üyelerce karar verilmiştir.

 

Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Pitbull Saldırısına Uğrayan Tuğba'ya, 60 Dikiş Atıldı-Video Haber
Pitbull Saldırısına Uğrayan Tuğba'ya, 60 Dikiş Atıldı-Video Haber
PİTBULL SAHİBİ: KÖPEKLERİMİZ SALDIRGAN DEĞİL
PİTBULL SAHİBİ: KÖPEKLERİMİZ SALDIRGAN DEĞİL